W urzędach skarbowych trwa gorący okres wydawania zaświadczeń o dochodach podatników. Zazwyczaj takie zaświadczenie jest potrzebne do otrzymania różnych świadczeń, np. socjalnych. Problem z otrzymaniem zaświadczenia może pojawić się, jeśli podatnik za 2005 rok rozliczył się w urzędzie X, a w 2006 roku zmienił adres zamieszkania oraz właściwość przenosząc się do urzędu Y. Teraz, w 2007 roku potrzebuje zaświadczenie o dochodzie za 2005 roku. Gdzie powinien się zgłosić?

- Podatnik musi się zwrócić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika obecnie, czyli w naszym przykładzie urzędu Y - odpowiedział Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe.

Jednocześnie wyjaśnił, że o właściwości organu podatkowego w sprawach zaświadczeń w podobnych sytuacjach przesądzają przepisy ogólne Ordynacji podatkowej określające właściwość miejscową organów podatkowych.

- Zgodnie z art. 18a Ordynacji podatkowej, jeżeli po zakończeniu roku podatkowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń - argumentował Wojciech Pietrasiewicz.

Jego zdaniem oznacza to, że podatnik, który w 2007 roku składa wniosek o wydanie zaświadczenia po zmianie właściwości miejscowej organu podatkowego dokonanej w 2006 roku, swój wniosek kieruje do naczelnika nowego urzędu. Bez znaczenia w tej sytuacji jest fakt, że podatnik składa wniosek o zaświadczenie dotyczące dochodu powstałego w 2005 roku.

Nasz rozmówca dodał, że wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać wszystkie dane identyfikujące podatnika (a więc imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP).

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl