Przesyłanie e-deklaracji za pomocą aplikacji w systemach finansowo-księgowych firm to jeden z warunków upowszechnienia e-deklaracji. Dziś firmy nie mogą przesyłać deklaracji drogą elektroniczną z wykorzystaniem zainstalowanych w firmie systemów, ponieważ producenci oprogramowania nie dostarczyli niezbędnych aplikacji. Dotychczas nie mieli oni bowiem możliwości przetestowania swoich rozwiązań. Udostępnienie przez resort specyfikacji Wejścia Wyjścia pozwoli więc na opracowanie i wdrożenie pierwszych aplikacji do przesyłania e-deklaracji za pomocą oprogramowania finansowo-księgowego. Obecnie firmy mogą korzystać z interaktywnych formularzy. Jest to jednak bardzo uciążliwe i czasochłonne, co powoduje, że firmy nie są zainteresowane przesyłaniem deklaracji przez internet.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, specyfikacja Wejścia Wyjścia przedstawia zasady wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym e-Deklaracje a oprogramowaniem finansowo-księgowym. Dostosowanie aplikacji jest możliwe dzięki temu, że resort opublikował otwarty standard dokumentu podatkowego.

Ministerstwo Finansów opublikowało także nowe urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Formularz dostępny jest na stronie internetowej e-Deklaracji (www. e-deklaracje.gov. pl). Podatnicy przesyłający deklaracje elektronicznie powinni więc korzystać z nowego formularza. W przypadku błędnego wypełnienia e-deklaracji, podatnik otrzyma komunikat o niezgodności ze schematem XSD. Dotychczas zdarzało się jednak, że komunikat był błędnie wyświetlany. Dzięki nowemu formularzowi błędy zostały wyeliminowane. Podatnik otrzyma także pełniejszą informację o niezgodności ze schematem XSD.