SENTENCJA - Z podatku od spadków zwolnione są osoby z najbliższej rodziny, które nabyły spadek. Ustawa jasno wskazuje, że nabycie spadku oznacza jego otwarcie, czyli istotna jest data śmierci spadkodawcy. SYGN. AKT III SA/Wa 427/08
W sprawie naczelnik urzędu skarbowego ustalił podatek od spadku po zmarłym ojcu podatnika. Przedmiotem spadku była nieruchomość, którą wycenili synowie, czyli spadkobiercy. Naczelnik urzędu wezwał jednak spadkobierców do podwyższenia wartości nieruchomości, co następnie uczynili. W trakcie postępowania jeden ze spadkobierców podniósł jednak, że przysługuje mu zwolnienie z podatku od spadków określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Nabycie spadku - zdaniem skarżącego - nastąpiło w 2007 roku, a zatem po wprowadzeniu zwolnienia.
Organy podatkowe stwierdziły jednak, że podatnikowi nie przysługuje zwolnienie. Śmierć spadkodawcy nastąpiła w październiku 2006 r., a zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o podatku od spadków zwolnienie dla członków najbliższej rodziny ma zastosowanie do spadków nabytych po 1 stycznia 2007 r. Do spadków sprzed nowelizacji należy zatem stosować przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujące przed tą datą.
W ocenie skarżącego organy błędnie przyjęły, że istotna dla opodatkowania jest data otwarcia spadku. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Podatnik zatem ma sześć miesięcy na przyjęcie spadku.
Sąd administracyjny oddalił jednak skargę podatnika. Podkreślił, że przepis art. 3 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629) nakazuje stosowanie przepisów sprzed nowelizacji do spadków nabytych przed 1 stycznia 2007 r. Ponadto ustawa mówi o nabyciu spadku. A zatem dla ustalenia stanu prawnego, jaki powinien być zastosowany przy ustaleniu obowiązku podatkowego, istotny jest moment otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Ponieważ ojciec skarżącego zmarł w październiku 2006 r., to organy podatkowe prawidłowo ustaliły zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków. Sąd potwierdził też, że zwolnienie wprowadzone po 1 stycznia 2007 r. w takiej sytuacji nie przysługuje.