JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Podatnik w okresie od 18 do 30 września 2006 r. uczestniczył w międzynarodowym konkursie organowym w Austrii, w którym został laureatem II nagrody oraz nagrody specjalnej za najlepszą interpretację Toccaty Marii Hofer. Od nagrody strona austriacka nie pobrała podatku. Czy nagroda pieniężna uzyskana z tytułu uczestnictwa w konkursie muzycznym organizowanym w Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten zgodnie z art. 4a ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (obowiązującej od 1 stycznia 2006 r.) dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z tytułu działalności artystycznej, np. artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim umawiającym się państwie może być opodatkowany w tym drugim państwie.

Zatem nagroda uzyskana przez podatnika z tytułu uczestnictwa w konkursie muzycznym na terytorium Austrii podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Austrii. Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy.

Postanowienie ministra finansów z 25 maja 2007 r. nr DD4/033-01936/IDy/06/1360.

Ewa Matyszewska