Właściciel mieszkania ma obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach organowi podatkowemu. Dotyczy to głównie właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych.
Obowiązki podatkowe właścicieli mieszkań sprowadzają się do poinformowania organu podatkowego o wystąpieniu okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości oraz do zapłaty podatku. Taka procedura obowiązuje przede wszystkim właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Właściciele prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych mają nieco prostsze zadanie. Mimo wyodrębnienia własności lokalu nie muszą samodzielnie uiszczać podatku od nieruchomości, ale płacą go w czynszu.
Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych muszą natomiast sami złożyć informację o nieruchomościach. Wymóg taki wynika z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.). Obowiązek związany jest z trzema przypadkami: gdy wystąpią okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, a więc gdy podatnik nabywa mieszkanie, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające wygaśnięcie obowiązku podatkowego, czyli gdy podatnik zbył mieszkanie i przestaje ciążyć na nim obowiązek podatkowy. Trzecia sytuacja wiąże się ze zmianą powierzchni użytkowej, czyli gdy podatnik sprzedał np. część mieszkania.