ZMIANA PRAWA Od 2008 roku przedsiębiorcy będą poddawani jednej kontroli podatkowej zarówno w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego, jak i podatkowego.

Od 1 stycznia 2008 r. ma zostać powołana Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z połączenia dzisiejszej skarbówki i służby celnej. Poza procedurą kontroli podatkowej, jaką przewidują przepisy Ordynacji podatkowej, urzędnicy nowej administracji uzyskają szczególne uprawnienia właśnie w zakresie kontroli podatników. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o KAS z 3 lipca 2007 r., do którego dotarła GP.

Zgodnie z projektem kontrola podatników będzie musiała być przeprowadzana w sposób efektywny i jak najmniej uciążliwy dla pomiotu kontrolowanego. Czynności kontrolne będą wykonywane przez urzędników skarbowych na podstawie imiennego upoważnienia, wydanego przez właściwy organ KAS. Będzie również możliwość uczestniczenia w czynnościach kontrolnych przedstawicieli innych państw oraz instytucji Unii Europejskiej, co ma na celu zapewnienie wywiązania się Polski z przepisów ratyfikowanych umów międzynarodowych. Ponadto minister finansów będzie mógł zawierać z obcymi władzami porozumienia dotyczące kontroli, co ma na celu usprawnienie współpracy oraz podniesienie efektywności kontroli.

Nowością będzie prowadzenie w ramach jednego postępowania zarówno kontroli obowiązków wynikających z prawa celnego, jak i prawa podatkowego, co ma stanowić ułatwienie dla przedsiębiorcy. Pozwoli to wykonywać czynności w jednej procedurze, przez jeden organ, które zakończą się jednym rozstrzygnięciem. Ujednolicenie procedury kontrolnej - według Ministerstwa Finansów - z jednej strony ma ograniczyć liczbę kontroli, z drugiej zaś zwiększyć możliwość ochrony uprawnień przez kontrolowanych.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl