Na rozszerzeniu pakietu deklaracji podatkowych, które mogą być składane drogą elektroniczną, skorzystają głównie pracodawcy, spadkobiercy oraz nabywający samochody. Od dziś bowiem podatnicy mogą przesyłać e-dekla-racje m.in. na formularzach: PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy), którą składają pracodawcy, SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych), którą składają spadkobiercy, oraz PCC-3 (deklaracja o podatku od czynności cywilnoprawnych), którą są zobowiązani złożyć m.in. nabywcy samochodów.

Od 1 lipca można także przesyłać e-deklaracje PIT: PIT-14, PIT-23, PIT-6, PIT-8S, PIT-R, PCC: PCC-3A, PCC-2, podatku od spadków: SD-2, podatku od gier: POG-3C, POG-3D, POG-R oraz VAT-21.

Przypomnijmy, że deklaracje drogą elektroniczną mogą przesyłać podatnicy, którzy posiadają zaświadczenie ZAS-E, które wydaje naczelnik urzędu skarbowego. Wcześniej należy jednak przesłać zgłoszenie ZAW-E1 i ZAW-E2, w których deklarujemy chęć przesyłania e-deklaracji.

Ponadto, aby przesłać deklarację przez internet, trzeba posiadać bezpieczny e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Koszt podpisu elektronicznego w zależności od centrum certyfikacji, które go wydaje, wynosi ok. 300 zł.

System e-Deklaracje umożliwia podatnikom przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną za pomocą tzw. interaktywnych formularzy. Zgodnie z przepisami podatnicy powinni mieć także możliwość przesłania e-deklaracji za pomocą swoich systemów finansowo-księgowych. Dziś jednak takiej możliwości jeszcze nie ma.

Wypełnianie formularzy interaktywnych jest czasochłonne, dlatego - jak przekonują eksperci - dopiero e-deklaracje przesyłane bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego przyczynią się do upowszechnienia tej formy składania zeznań i deklaracji.

Ważne!

System e-Deklaracje umożliwia podatnikom przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną za pomocą tzw. interaktywnych formularzy. Podatnicy powinni mieć także możliwość przesłania e-deklaracji za pomocą swoich systemów finansowo-księgowych