Umożliwienie przedsiębiorcom dokonywania odliczeń VAT od paliwa do samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej obniżyłoby koszty działania firm.
ROZMOWA
• Powodem wzrostu cen na rynku jest m.in. drogie paliwo. Jeśli nie jest możliwe obniżenie akcyzy na paliwo, to może należy umożliwić przedsiębiorcom odliczanie VAT od kupowanego paliwa do samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej?
- Przepisy VAT zawierające wyłączenie możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliw do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej wymagają zmiany i to nie tylko ze względu na rosnące ceny paliw. Ograniczenie takie, notabene będące przedmiotem skargi do KE, w sposób niczym poza interesem fiskalnym nieuzasadniony, generuje koszty po stronie przedsiębiorców.
• Zgodnie z naczelną zasadą VAT podatek ten powinien być neutralny dla podatnika-przedsiębiorcy.
- Tym samym podatnik powinien mieć m.in. możliwość odliczania podatku w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane w prowadzonej działalności. Wyłączenie takiej możliwości dla paliw do samochodów osobowych, jako niezgodne z regulacjami unijnymi, było już przedmiotem skargi do KE, która zauważając problem wystosowała zapytanie do polskiego rządu w tej kwestii. Jeśli Polska szybko nie zareaguje i nie zmieni przepisów, to prawdopodobnie nie dość, że zostanie do takiej zmiany zmuszona, to jeszcze będzie zobowiązana do zwrotu kwot otrzymanych z tego tytułu od podatników, jak to miało miejsce w przypadku podatku akcyzowego.
• Jakie korzyści mieliby przedsiębiorcy z umożliwienia odliczania VAT od paliwa do samochodów osobowych?
- Przedsiębiorcy używający w działalności gospodarczej samochodów są konsumentami paliwa. Kupując je, płacą za surowiec, jego przetworze- nie i dostarczenie. Płacą również VAT i akcyzę, więc koszty ich działalności są wyższe. W 2007 roku 16,5 tys. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 pracowników poniosło koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w wysokości 1610 mld zł.
• Jaki odsetek stanowią koszty paliwa?
- Jeżeli przyjmiemy, że koszty paliwa stanowią przeciętnie 0,1 proc. kosztów uzyskania przychodów, to firmy te poniosły koszty z tytułu VAT w wysokości 350 mln zł. O tyle więcej musiały kosztować towary i usługi, które te przedsiębiorstwa sprzedały. W Polsce działa jeszcze prawie 1,7 mln przedsiębiorstw mikro i małych. Możliwość odliczenia VAT zapewniłaby nie tylko neutralność podatkową, ale obniżyłaby też koszty działania firm, co w czasie rosnących cen paliw i innych surowców, a także rosnących kosztów pracy, obniżyłoby tempo wzrostu kosztów w przedsiębiorstwach. Zwiększyłoby ich konkurencyjność i zdolności akumulacyjne.
• Czy oszczędności w firmach z tego tytułu mogłyby wpłynąć na zahamowanie wzrostu cen wyrobów czy usług spowodowanych przez drożejący transport?
- Trudno liczyć na zahamowanie wzrostu cen towarów i usług tylko i wyłącznie w wyniku wprowadzenia możliwości odliczania VAT od zakupionego przez przedsiębiorstwa paliwa. Na ponad 4-proc. wzrost cen towarów i usług składa się bowiem znacznie więcej czynników niż tylko wzrost kosztów paliwa. Takie rozwiązanie będzie miało zapewne bardzo istotne znaczenie dla firm transportowych i dla ich kontrahentów. Tu można rzeczywiście oczekiwać zahamowania wzrostu cen usług.
HENRYKA BOCHNIARZ prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zrzeszającej ponad 3000 firm, które zatrudniają około 600 tys. pracowników, wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych oraz Komitetu Dobrych Praktyk
"Trudno liczyć na zahamowanie wzrostu cen towarów i usług tylko i wyłącznie w wyniku wprowadzenia możliwości odliczania VAT od zakupionego przez przedsiębiorstwa paliwa" - twierdzi Bochniarz. / ST