Autorem projektu jest Komisja Przyjazne Państwo. Nowelizacja dotyczy złagodzenia wymogów warunkujących całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny. Projekt zakłada, że małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha będą musieli zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie własności rzeczy i praw majątkowych wyłącznie w przypadku darowizny lub polecenia darczyńcy. Oznacza to, że obowiązek zgłoszenia byłby wyłączony we wszystkich pozostałych przypadkach nieodpłatnego nabycia majątku, czyli przede wszystkim w razie nabycia spadku, zniesienia współwłasności czy otrzymania zachowku.

Zgodnie z projektem w przypadku darowizny pieniężnej na obdarowanym, tak jak dotychczas, ciążyłby również obowiązek udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Ważne!

Obowiązująca ustawa uzależnia zwolnienie najbliższej rodziny z podatku od złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu majątku w terminie miesiąca