ORZECZENIE

Sprawa dotyczyła wniosku biura podróży, które miało wątpliwości dotyczące VAT. Biuro wyjaśniło, że w ramach działalności oferuje imprezy turystyczne. Jest to kompleksowa usługa na rzecz klientów, w skład której wchodzą m.in. usługi transportu. Ponieważ usługi te są świadczone na potrzeby własnej działalności i z wykorzystaniem własnych środków transportu, spółka chciała je opodatkować niższą stawką VAT. W wyniku czego usługa turystyczna byłaby opodatkowana osobno 22-proc. stawką, a transport 7-proc. VAT.

Organ I instancji przyznał rację podatnikowi, ale organ odwoławczy zmienił interpretację. Wyjaśnił, że spółka ma stosować jednolitą podstawową stawkę do całej usługi. Z kolei sąd I instancji uznał, że spółka ma prawo rozdzielenia usług na dwie i opodatkowania ich różnymi stawkami. W skardze kasacyjnej dyrektor izby skarbowej podkreślał, że usługa transportowa jest integralnym składnikiem usługi turystycznej świadczonej przez spółkę. Nie można jej sztucznie rozdzielać dla potrzeb VAT na dwie odrębne czynności.

Ostatecznie NSA uznał racje fiskusa. NSA, uchylając zaskarżony przez izbę skarbową wyrok, oddalił skargę spółki. W ocenie NSA nie ma sposobu, żeby usługę turystyczną opodatkować inaczej niż jako jednolitą kompleksową usługę. Sąd zgodził się ze stanowiskiem, że nie można usługi transportowej traktować odrębnie jako usługi pomocniczej, ponieważ stanowi ona istotny element usługi turystycznej. Nawet jeśli usługa transportowa jest usługą własną, świadczoną na własne potrzeby, to i tak nie zmienia to faktu, że jest to jednolita usługa opodatkowana co do zasady 22- proc. stawką podstawową.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. Akt IFSK 708/07