Komisja kierowana przez Janusza Palikota (PO) zaproponowała zmianę w ordynacji podatkowej, która przewiduje zezwolenie na uzyskanie zaświadczenia o zaległościach podatkowych kupowanego przedsiębiorstwa, przez przyszłego właściciela. Obecnie takie zaświadczenie może uzyskać, ale za zgodą przedsiębiorstwa, które chce kupić.

Wszystkie kluby poparły przedstawione przez sprawozdawcę komisji Mirosława Sekułę (PO) projekty. Posłowie zgłaszali jednak postulat, by zamiast dużej liczby pojedynczych poprawek w formie oddzielnych projektów ustaw, przedstawiać zmiany bardziej kompleksowo.

Sejm zajął się również projektem dotyczącym spadków i darowizn

Sejm zajął się również projektem przygotowanym przez komisję "Przyjazne Państwo", który dotyczy spadków i darowizn. Posłowie skierowali projekt do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Projekt zwalnia całkowicie z płacenia podatku od spadków osoby z najbliższej rodziny - małżonków, rodziców, dzieci, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Obecnie trzeba zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego w ciągu 30 dni. Jeśli się tego obowiązku nie dopełni, trzeba zapłacić podatek.

Darowizny dla tego kręgu rodziny również mogą być zwolnione z podatku, jednak nadal trzeba je będzie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch podała, że obecnie tylko w 5 proc. przypadków zawiadomienie składane było nieterminowo, co wiązało się z obowiązkiem zapłacenia podatku.

Komisja "Przyjazne Państwo" otrzymała od obywateli ok. 32 tys. absurdów w polskim prawie

Sprawozdawca komisji Mirosław Sekuła podał, że do tej pory otrzymała ona od obywateli ok. 32 tys. absurdów w polskim prawie, postulatów i propozycji zmian, ponad 300 obywatelskich projektów zmian konkretnych przepisów.

Sama komisja rozpatrzyła do tej pory 350 pomysłów na zmiany, z których powstało ponad 170 zmian legislacyjnych. 42 zostały już przyjęte i przesłane do marszałka.