Gazeta Prawna dotarła do projektów ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej oraz wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, datowane na 3 lipca 2007 r. Ostatnie oficjalne projekty tych ustaw pochodzą z 14 maja 2007 r. Zmiany zawarte w lipcowej wersji dotyczą przede wszystkim sposobu zatrudniania urzędników w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która ma powstać 1 stycznia 2008 r. z połączenia dzisiejszej skarbówki i służby celnej.

Tworzeniem KAS będzie zajmował się specjalny pełnomocnik powołany w tym celu przez ministra finansów. Będzie on przedstawiał propozycje zatrudnienia urzędnikom i celnikom.

W lutym 2007 r. zakładano, że 1 stycznia 2008 r. wszyscy pracownicy skarbówki i służby celnej stracą pracę. Miała to być tzw. opcja zerowa. Jednak pod wpływem nacisków ze strony urzędników opcja zerowa została przez resort finansów złagodzona i projekt ustawy o KAS z 14 maja 2007 r. zakładał, że stosunki pracy i stosunki służbowe wygasną z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o KAS, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków zatrudnienia.

Teraz pojawił się kolejny pomysł. Urzędnicy i celnicy stracą pracę z końcem marca, jeśli nie otrzymają propozycji zatrudnienia od pełnomocnika do 29 lutego 2008 r. lub nie przyjmą propozycji. Zatem pełnomocnik na przedstawienie ofert pracy będzie miał zaledwie dwa miesiące. W konsekwencji, łagodzona opcja zerowa znów się zaostrza.

Kolejną zmianą zawartą w najnowszym projekcie ustawy wprowadzającej ustawę o KAS jest przepis regulujący zasady wydawania interpretacji podatkowych. MF proponuje nowelizację art. 14b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zajmował się w imieniu ministra finansów wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych. Dziś te czynności wykonują biura Krajowej Informacji Podatkowej. Zatem od przyszłego roku zmieni się tylko nazwa instytucji zajmującej się przygotowywaniem odpowiedzi dla podatników, sama procedura pozostanie w dotychczasowym kształcie.

Ważne!

Według danych MF w skonsolidowanych jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnionych ma być około 59 tys. urzędników, nie uwzględniając osób przechodzących na emeryturę

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl