■ SKARBOWY ZASÓB KADROWY W SENACIE. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzy w środę nowelizację ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Uchwalona przez Sejm ustawa określa zasady tworzenia skarbowego zasobu kadrowego i sposobu powoływania i odwoływania dyrektorów i wicedyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowych. Senatorowie rozpatrzą także nowelizację ustawy o likwidacji wojewódzkich kolegiów skarbowych, których zadaniem była koordynacja współdziałania administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej.

Więcej www.senat.gov.pl

■ UKAZAŁO SIĘ OBWIESZCZENIE. Opublikowano obwieszczenie ministra finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Przypomnijmy, że od 28 czerwca tego roku wynosi ona 12 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP nr 42, poz. 483).

■ POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE. Do 31 lipca kandydaci na biegłych rewidentów mogą składać wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zapisy przyjmuje Dział Postępowania Kwalifikacyjnego w Biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80), tel. 022 635 10 40, 022 635 14 77.

Więcej www.kibr.org.pl.

■ ROZLICZANIE WPŁAT. Od ogólnej reguły zaliczania wpłat na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności istnieje wyjątek w postaci możliwości wskazania przez podatnika, na poczet którego zobowiązania dokonywana jest wpłata - przypomniał białostocki Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sygn. akt I SA/Bk 434/06

■ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdziła sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Tekst sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej KIBR.

Więcej www.kibr.org.pl

■ SAMORZĄD DORADCÓW PODATKOWYCH. Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustaliła, że w prezydium rady będzie czterech wiceprzewodniczących. Zostali nimi Zbigniew Błaszczyk, Elżbieta Kamińska, Zbigniew Antonii Niemiec oraz Brunon Szulc. Sekretarzem Rady została Irena Sobieska, a skarbnikiem Mariusz Durzyński. Irena Sobieska została również redaktorem naczelnym Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

■ REFORMA PODATKOWA NA CYPRZE. Władze Cypru ogłosiły plan reformy podatkowej. Przewiduje ona m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych i obniżenie stawki VAT do 5 proc. (stawka podstawowa wynosi 15 proc.) na dostawy wybranych towarów i usług.

Więcej www.taxnews.pl