Dochody pracownicze są opodatkowane w RPA według progresywnej skali podatkowej ze stawkami pomiędzy 18 i 40 proc.
Dochody Polaka wykonującego pracę w Republice Południowej Afryki podlegają opodatkowaniu z uwzględnieniem zakresu jego obowiązku podatkowego. Kluczową kwestią - jak podkreśla Iwona Budek, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers - jest ustalenie, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce czy też w RPA (tj. czy jest ona polskim rezydentem podatkowym czy też rezydentem podatkowym RPA).

Rezydencja w RPA