Tak

Eksport towarów stanowi potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, jeżeli wywóz jest dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. Stawka VAT przy eksporcie towarów wynosi 0 proc. Dla rolnika ryczałtowego może być przewidziane zwolnienie z VAT lub tak jak dla innych podatników stawka 0 proc. W eksporcie towarów dokonywanym przez rolników ryczałtowych stawka podatku wynosi 0 proc., pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji takich jak podatnicy VAT, czyli rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Stawkę podatku 0 proc. stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że rolnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 5-6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).