Przygotowana przez resort finansów regulacja została przekazana do konsultacji społecznych.

"Bony towarowe to ważna i efektywna forma pomocy pracownikom, zmniejszająca dysproporcje dochodowe wśród ich rodzin" - podkreślają organizacje, w przesłanym dziś stanowisku.

"Regulacja pozytywnie wpłynie na kształtowanie stosunków między zatrudnionymi a pracodawcami"

W opinii KPP i OPZZ, regulacja pozytywnie wpłynie na kształtowanie stosunków między zatrudnionymi a pracodawcami. "Przedsiębiorcy dostaną użyteczne narzędzie wynagradzania kadry w innej formie niż świadczenia pieniężne" - uważają organizacje.

Ich zdaniem, należy zwiększyć proponowany w projekcie limit zwolnienia z 380 zł do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym połowy kwoty płacy minimalnej (w 2008 r. jest to 563 zł).

Według organizacji zmiany powinny również objąć kupony żywieniowe

Według organizacji zmiany powinny również objąć kupony żywieniowe.

"Zwolnienie z podatku pozytywnie wpłynie na ich rozwój w Polsce, tak jak z powodzeniem jest to stosowane na świecie od przeszło pół wieku. Kupony gwarantują przejrzystość rozprowadzania środków finansowych. Są nowoczesnym i skutecznym narzędziem motywującym do pracy" - uważają organizacje.

"(Kupony) ograniczają szarą strefę w restauracjach i sklepach spożywczych wymuszając wystawianie rachunków. Dodatkowa konsumpcja spowoduje wzrost płaconego VAT-u w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji oraz wzrost sum, od których odprowadzany jest podatek dochodowy" - dodają.