Biura rachunkowe mają problemy z uzyskiwaniem odszkodowań od firm, z którymi zawierają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podobny problem miała jedna z naszych czytelniczek.

Podatniczka zwróciła się do swojego ubezpieczyciela PZU o wypłacenie odszkodowania związanego z tym zdarzeniem. Otrzymała jednak odpowiedź odmowną. PZU poinformowało, że w stanie prawnym sprzed kwietnia 2005 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegał tylko jeden określony rodzaj działalności, bowiem ani ustawa o rachunkowości, ani rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. nie regulowały kwestii obowiązkowego ubezpieczenia OC w zakresie działalności innej niż prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast czynności polegające na sporządzeniu deklaracji VAT nie były objęte ochroną ubezpieczeniową z polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mogły natomiast zostać objęte tą ochroną na podstawie dobrowolnego ubezpieczenia.

Podatniczka wniosła pozew przeciw PZU, w którym wskazała, że art. 24 pkt 1 ust. 5 ustawy o rachunkowości wyraźnie precyzuje czynności dokonywane w celu zapewnienia rzetelności i bezbłędności ksiąg.

Sąd uznał roszczenia podatniczki i wydał nakaz zapłaty kwoty odszkodowania wraz z odsetkami.

Sygn. akt VIII GNc 299/07

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl