Posłowie rozpoczęli prace nad projektami ustaw abolicyjnych. W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu rządowego oraz dwóch propozycji poselskich.
Propozycja rządowa zakłada objęcie abolicją podatników, którzy uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których zastosowanie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. Ustawa abolicyjna będzie miała zastosowanie zarówno do podatników, którzy nie rozliczyli się z fiskusem z zagranicznych dochodów, jak i osób, które zapłaciły podatek w kraju. W pierwszym przypadku abolicja przyjmie formę umorzenia zaległości, w drugim - zwrotu części podatku.
Jak wyjaśnia Andrzej Marczak, doradca podatkowy w KPMG, rządowy projekt skierowany jest do osób, które w okresie 2002-2007 miały w Polsce stałe miejsce zamieszkania (rezydenci podatkowi) i musiały rozliczać się w kraju z dochodu osiągniętego za granicą.
- Abolicja oczywiście nie obejmie osób, które utraciły status rezydenta podatkowego w Polsce, bowiem tacy podatnicy nie muszą rozliczać światowych dochodów w naszym kraju - podkreśla ekspert.
Zwraca uwagę, że abolicja będzie dotyczyła dochodów z pracy - nie ma natomiast zastosowania do dochodów np. z kapitałów pieniężnych (dywidend, odsetek).
Zdaniem Andrzeja Marczaka propozycje rządu to nic innego jak ujednolicenie metody unikania podwójnego opodatkowania i powszechne wprowadzenie tzw. metody wyłączenia z progresją.
- Ta metoda unikania podwójnego opodatkowania oznacza, że co do zasady, dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce - wyjaśnia ekspert. Wskazuje, że jest ona korzystniejsza dla podatników od innej metody obecnie obowiązującej w umowach podatkowych, jakie zawarła Polska, czyli od metody odliczenia proporcjonalnego, gdzie podatek zapłacony za granicą odpowiednio zalicza się na poczet podatku w Polsce. W tym wypadku z reguły podatnicy muszą dopłacać podatek w Polsce.
- Uchwalenie ustawy spowoduje, że nie będzie trzeba zmieniać traktatów podatkowych w zakresie metod unikania podwójnego opodatkowania i wprowadzać tam metody wyłączenia z progresją, co jest zawsze procesem czasochłonnym - twierdzi nasz rozmówca.
W Sejmie odbyło się również pierwsze czytanie dwóch propozycji poselskich w zakresie abolicji podatkowej. Projekt autorstwa PO zakłada wprowadzenie abolicji w drodze rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku. Projekt sygnowany przez klub SDPL-NL umożliwia podatnikom pracującym za granicą wybór metody unikania podwójnego opodatkowania.
Ważne!
Abolicja od dochodów uzyskanych za granicą obejmie zaległości podatkowe powstałe w latach 2002-2007