TK przypomniał w uzasadnieniu wyroku, że zarzut niejasności przepisu może uzasadniać stwierdzenie niezgodności z konstytucją tylko wówczas, gdy rozbieżności nie da się usunąć za pomocą wykładni.

Trybunał ocenił, że w tym przypadku da się przeprowadzić wykładnię zaskarżonego przepisu, rozpatrując go wraz z innymi przepisami ustawy o VAT oraz z ordynacją podatkową. Taka wykładnia pozwala podatnikom na właściwe wywiązanie się z obowiązków nakładanych ustawą i stanowi należytą ochronę ich interesów prawnych - ocenili sędziowie w uzasadnieniu.

Trybunał postanowił też zasygnalizować Sejmowi i ministrom sprawiedliwości oraz finansów potrzebę uregulowania zasad zaliczania podatku VAT do kosztów sądowych.