Zniesienie podatku od odsetek od oszczędności gromadzonych na prywatnych rachunkach bankowych przewidują projekty zgłoszone przez opozycję.
W Sejmie odbędzie się dziś pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów ustaw zakładających likwidację podatku od oszczędności. Projekty, które zostały złożone przez opozycyjne kluby: PiS oraz Lewicę, zakładają zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w postaci odsetek od wkładów na prywatnych rachunkach bankowych prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Preferencja nie objęłaby odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Oba projekty nie przewidują zniesienia opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (tzw. podatku z giełdy). Wnioskodawcy szacują, że likwidacja podatku od oszczędności może powodować zmniejszenie dochodów budżetu państwa w granicach 900 mln - 1,5 mld zł.