•  NOWE GODZINY URZĘDOWANIA W GRAJEWIE. Od 1 lipca Urząd Skarbowy w Grajewie wprowadził nowe godziny pracy. W poniedziałki jest czynny od godz. 8.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
  Więcej www.is.biaman.pl
 •  INNY CZAS PRACY W PARCZEWIE. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie informuje, że od 1 lipca wprowadza się nowe godziny pracy: poniedziałek od 8.00 do 18.00; od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.
  Więcej www.is.lublin.pl
 •  STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. Ogłoszono przejście Korei Południowej na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Do 2009 roku kraj ten przyjmie MSSF jako krajowe standardy rachunkowości. Dzięki temu poprawi się porównywalność standardów rachunkowości i wyeliminowany zostanie uciążliwy obowiązek przekształcania sprawozdań finansowych sporządzonych według koreańskich standardów rachunkowości na zgodne z MSSF w przypadku spółek notowanych na zagranicznych giełdach.
  Więcej www.pwc.com/pl
 •  ZMIANY KADROWE W LUBLINIE. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie poinformował, że z dniem 3 lipca powołano: Sławomira Wojtynę na naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Leszka Bieleckiego na naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Dariusza Zaleskiego na naczelnika Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie.
  Więcej www.is.lublin.pl
 •  UDOGODNIENIA DLA SPÓŁEK NA MADERZE. Komisja Europejska zaaprobowała udogodnienia podatkowe dla spółek zakładanych na Maderze. Przyznanie prawa do skorzystania z tych udogodnień uzależnione jest od spełnienia warunku tworzenia przez nową spółkę miejsc pracy.
  Więcej www.taxnews.pl
 •  APEL O ZMIANY W VAT. Komisja brytyjskiej Izby Lordów przedstawiła propozycję reformy VAT we Wspólnocie. Według jej członków jest to jedyne rozwiązanie pozwalające na ograniczenie skali oszustw podatkowych. Według Komisji rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie w UE jednej stawki VAT dla transakcji transgranicznych i mechanizmu, w którym podatek ten płacony byłby w kraju dostawcy, a następnie przekazywany do kraju właściwego ze względu na miejsce opodatkowania.
  Więcej www.taxnews.pl