Postulat zniesienia limitów lokalizacyjnych został zgłoszony 7 lutego 2008 r., przez Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno - Gospodarczych, skupiającą oprócz przedstawicieli rządu, reprezentantów organizacji pracodawców i organizacji związkowych.

Teraz resort finansów poinformował o wycofaniu się z tego rozwiązania pod wpływem opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oznacza to, że pozostawiono w przepisach zarówno ograniczenia lokalizacyjne, jak i tryb przetargowy.

Projekt ustawy został przesłany do konsultacji międzyresortowych i zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 9 maja 2008 r. Obecnie projekt jest dopracowywany przez legislatorów Ministerstwa Finansów, przed przesłaniem go do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Obowiązujące dziś przepisy w znaczący sposób ograniczają możliwości lokalizowania kolejnych ośrodków gier, szczególnie w dużych miastach, w których istnieje faktyczne zainteresowanie tą formą rozrywki.

Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców - jedno kasyno

Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych kasyn zwiększa się o 1. Salony gier na automatach oraz salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców - jeden salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczba dozwolonych salonów gier zwiększa się o 1.