IWONA JANECZEK

prezes Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej BIG

W skali makro działalność biur informacji gospodarczej przyczynia się do poprawy przepływu pieniądza w całej gospodarce, zmniejszenia kosztów tworzenia rezerw na pokrycie nieściągalnych długów, wyraźne obniżenie strat przedsiębiorstw. Natomiast w skali mikro kredytodawcy mogą odnotować poprawę dyscypliny płatniczej klientów, zmniejszenie kosztów obsługi przeterminowanych należności i ich windykacji. Za tym idzie skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowych, a także skuteczniejsza ochrona przed niesolidnymi klientami. Z kolei dla kredytobiorcy oznacza to możliwość budowania własnej historii kredytowej, a w konsekwencji - łatwiejszy i szybszy dostęp do środków bankowych oraz ewentualnie wyższe limity kredytowe.

Baza biur informacji gospodarczych powstaje w wyniku przekazywania danych przez klientów. Musieliśmy przełamywać ich nieufność do przepisów ustawy nakazujących obowiązek wycofywania danych o dłużnikach, którzy wywiązali się z zobowiązań czy nakładających kary za przekazywanie niewłaściwych danych. Rynek informacji gospodarczej z okresu edukacji wkroczył w fazę rozwoju.