Sprzedając nieruchomość nabytą do końca 2006 roku, podatnik skorzysta z ulg podatkowych przysługujących do 31 grudnia 2006 r. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe ulgi w tym zakresie. Niestety, obecnie jest ich mniej niż poprzednio.

Nie wszystkie zasady przy sprzedaży nieruchomości zmieniły się od początku 2007 roku. Niezmieniona pozostała zasada polegająca na tym, że sprzedaż nieruchomości lub praw majątkowych, która następuje po upływie pięciu lat od momentu nabycia, nie jest objęta PIT

Ważne!

Nowe zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2007 r. Natomiast do nabytych przed tym dniem mają zastosowanie regulacje obowiązujące do końca 2006 roku

Przy sprzedaży nieruchomości nabytych do końca 2006 roku 10-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych nie trzeba płacić, gdy: chcemy sprzedać mieszkanie lub dom po pięciu latach od ich nabycia; złożymy w urzędzie skarbowym oświadczenie, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczymy w ciągu dwóch lat na inne cele mieszkaniowe; otrzymaliśmy mieszkanie w drodze spadku lub darowizny; sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części; sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali.

Przy sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. katalog zwolnień podatkowych jest dużo mniejszy. W takiej sytuacji nie zapłacimy 19-proc. PIT, gdy: chcemy sprzedać mieszkanie po pięciu latach od jego nabycia; podatnik będzie zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).