Podatnicy, którzy zaciągają kredyt na zakup mieszkania, muszą ponieść dodatkowy koszt w postaci podatku od czynności ustanowienia księgi wieczystej. Ustanowienie takie z kolei jest konieczne w przypadku kredytu hipotecznego udzielonego przez bank. Oznacza to w praktyce, że podatnik poniesie koszt prowizji bankowej, będzie musiał zapłacić obowiązkowe ubezpieczenia oraz koszty założenia hipoteki, a także podatek od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PCC stawka podatku od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących wyniesie od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 proc. Natomiast w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej stawka podatku wyniesie 19 zł.

Przykład: Obliczenie podatku

Podatnik ustanowił hipotekę na rzecz banku, w którym zaciągnął kredyt hipoteczny. Hipoteka zabezpieczała wierzytelność w wysokości 200 tys. zł. Ile wyniesie w takim przypadku podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowionej hipoteki? 

Podatek od ustanowionej hipoteki wyniesie w takim przypadku 200 zł. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy o PCC stawka podatku w przypadku wierzytelności istniejących wynosi 0,1 proc. od kwoty zabezpieczonej. Aby wyliczyć podatek, wystarczy więc pomnożyć stawkę przez zabezpieczoną kwotę zapisaną na hipotece.

Podstawa prawna

• Art. 7 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).