• Opublikowano poprawiony projekt ustawy akcyzowej. Główna zmiana dotyczy stawek akcyzy na papierosy. Czy to ukłon w stronę firm tytoniowych?

- W związku z sygnałami dochodzącymi ze strony części firm tytoniowych, że poprzedni projekt ustawy o podatku akcyzowym sprzyjał producentom papierosów drogich, chcieliśmy znaleźć zgodę branży na inne stawki. Niestety w toku konsultacji takiej zgody firm branży tytoniowej nie udało nam się uzyskać. Jednej grupie firm odpowiada struktura stawek dzisiaj obowiązująca oparta na wysokiej stawce procentowej podatku 37,92 proc. i niskiej kwotowej 91 zł, drugiej grupie firm odpowiadała propozycja poprzedniej wersji ustawy oparta na niskiej stawce procentowej 25 proc. i wysokiej kwotowej 160,50 zł. Dlatego wobec braku uzgodnienia wspólnego branży, a nie chcąc być posadzonym o sprzyjanie komukolwiek, zaproponowaliśmy rozwiązanie pośrednie - czyli stawkę 31,41 proc. i 138,50 zł - spełniające warunek osiągnięcia opodatkowania na poziomie minimum europejskim - 64 euro za 1000 sztuk papierosów.

• Czy nowe stawki akcyzy na papierosy to wypracowany kompromis?

- Niestety żałuję, że branża nie mogła wypracować takiego uzgodnienia. Nasza obecna propozycja ma na celu równe rozłożenie korzyści i kosztów dla wszystkich firm i na wszystkie grupy towarowe. Jeżeli te stawki nie będą akceptowalne, to cały czas jesteśmy otwarci na inną wspólną propozycję branży.

• Jakie skutki budżetowe przyniosą nowe stawki?

- Dla Ministerstwa Finansów najważniejsze jest spełnienie wymogu UE opodatkowania papierosów od 1 stycznia 2009 r. na minimalnym poziomie 64 euro za 1000 sztuk dla najpopularniejszej kategorii cenowej. Zarówno rozwiązanie z poprzedniej wersji, jak i obecne spełnia ten warunek. Jednak aktualne rozwiązanie powoduje, że papierosy droższe będą bardziej obciążone podwyżką akcyzy niż w poprzedniej wersji, więc będzie większy wpływ do budżetu państwa.