Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu minister finansów Zyta Gilowska przedstawi posłom projekty zmian w finansach publicznych. Obejmują one m.in. likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych, przekształcenie ZUS w jednostkę budżetową i zmianę wskaźnika zadłużenia.

Nie wiadomo, ile pomysłów posłowie odrzucą. Dotychczas kontrowersji nie budził jedynie przepis dotyczący uelastycznienia wskaźnika zadłużenia samorządów. Chwalą go zarówno eksperci, jak i samorządy. Pozostałe sztandarowe rozwiązania są jednak krytykowane i to nie tylko przez ekspertów, ale również przez jednostki, których zmiany będą dotyczyć. Poprawki do projektu ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej zgłosili również ministrowie. Nie zgodzili się na likwidację niektórych funduszy celowych, w tym wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Co prawda w projekcie ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych pozostał przepis likwidujący te fundusze, ale jak powiedział Gazecie Prawnej dr Wojciech Misiąg, system finansowania ochrony środowiska właściwie się nie zmieni.

Rząd szacuje ponadto oszczędności związane z reformą na poziomie 10 mld zł. Jak przyznają eksperci, problem jednak w tym, że nikt nie potrafi wskazać źródeł tych oszczędności. Likwidowane są struktury, ale pozostają te same zadania. Będą je mogły realizować jednostki lub spółki. Mogą być również kupowane na zewnątrz sektora.

Kontrowersje budzi również przepis dotyczący przekształcenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w jednostkę budżetową. Dochody zakładu mają trafiać do budżetu państwa.

Zmiany obejmą w sumie kilkadziesiąt tysięcy jednostek, w których zatrudnionych jest około 90 tys. pracowników.

Przyjęcie zmian w ustawie o finansach publicznych to jeden z punktów podpisanego ostatnio aneksu do umowy koalicyjnej. Jednak wiele środowisk i jednostek jest przeciwne zmianom.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl