TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Dziś mija termin zapłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej. Dziś mija też termin przesłania urzędowi skarbowemu informacji o wpłatach.

Więcej www.mf.gov.pl

DEFINICJA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbędzie się jutro pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o VAT zakładającej wprowadzenie definicji budownictwa społecznego. Preferencyjną 7-proc. stawką VAT po 1 stycznia 2008 r. mają być objęte nowe mieszkania o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 120 mkw. oraz domy do 220 mkw. Projekt przewiduje także bezterminowe przedłużenie obowiązywania ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Więcej www.sejm.gov.pl

FINANSE PUBLICZNE W SEJMIE. Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansach publicznych oraz ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych. Proponuje się w nim m.in. likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych i funduszy celowych. Według zapowiedzi na zmianach budżet państwa ma zaoszczędzić ok. 10 mld zł w ciągu dwóch lat.

DZIEDZICZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW. Prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego nie należą do spadku. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów Ordynacji podatkowej - przypomniał białostocki Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sygn. akt I SA/Bk 446/06

NOWE KOMISJE. Krajowa Rada Doradców Podatkowych poinformowała o nowych składach stałych komisji Rady. Zmian dokonano po II Nadzwyczajnym Zjeździe Doradców Podatkowych. Nowym przewodniczącym Komisji Prawa Podatkowego został Dominik Szczygieł, Komisji Finansowej - Mariusz Durzyński, Elżbieta Kamińska została przewodniczącą nowej Komisji Rozwoju, Promocji Zawodu i Współpracy z Regionami, Brunon Szulc został przewodniczącym połączonych Komisji Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych. Wszystkie zmiany dostępne na stronie internetowej KIDP.

Więcej www.kidp.pl

MALTAŃSKI PODATEK LOTNICZY PRZED ETS. Komisja Europejska podjęła decyzję o zaskarżeniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości obowiązujących na Malcie przepisów dotyczących tzw. podatku lotniczego. Komisja uznała, że dyskryminują one obywateli maltańskich i stanowią ograniczenie zasady swobodnego przepływu osób.

Więcej www.taxnews.pl