ZWOLNIONE

W przypadku otrzymania z zagranicy, z krajów spoza Unii, materiałów drukowanych o charakterze reklamowym, nie trzeba płacić VAT od importu, ale pod pewnymi warunkami. Warunki te dotyczą ilości przesyłanych z zagranicy przesyłek z materiałami reklamowymi. Zwalnia się od podatku import materiałów drukowanych o charakterze reklamowym, przywożonych przez osobę mającą siedzibę na terytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki. Na materiałach w sposób widoczny jest umieszczona nazwa przedsiębiorstwa, które produkuje, sprzedaje lub wynajmuje towary albo oferuje usługi, do których one się odnoszą. Przesyłka może zawierać jeden dokument albo jeden egzemplarz każdego dokumentu, jeżeli składa się ona z wielu dokumentów. W przypadku przesyłek zawierających wiele kopii jednego dokumentu ich łączny ciężar brutto nie przekracza 1 kg. Ostatni warunek to taki, że przesyłka nie znajduje się w serii przesyłek przekazywanych przez nadawcę temu samemu odbiorcy. Zwolnienie ma zastosowanie w szczególności do przywozu katalogów, cenników, instrukcji obsługi lub ulotek handlowych dotyczących towarów przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu albo związanych ze świadczeniem usług przewozowych, handlowych, bankowych lub ubezpieczeniowych.

Ze zwolnienia od podatku korzysta też import towarów innych niż wspomniane wcześniej, które spełniają wyłącznie funkcje reklamowe i nie posiadają wartości handlowej, a zostały przesyłane nieodpłatnie przez dostawcę swoim odbiorcom. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że zwolnienie to stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła.

BOGDAN ŚWIĄDER

Podstawa prawna

■ Art. 68-69 oraz art. 81 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).