22 proc.

Sprzedaż wyrobów bednarskich, takich jak beczki drewniane, baryłki, kadzie itp. i ich części, z drewna nie korzysta z preferencji i jest opodatkowana podstawową 22-proc. stawką VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy nie przewidują zwolnienia ani obniżonej stawki na sprzedaż takich wyrobów, chociaż jest jeden wyjątek. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w podkategorii opakowań drewnianych i ich części (PKWiU 20.40.12.), wyszczególniono: beczki i komplety beczkowe z drewna iglastego (PKWiU 20.40.12-50.10) oraz beczki i komplety beczkowe z drewna liściastego (PKWiU 20.40.12-50.20). Dla wyrobów takich właściwe jest zastosowanie podstawowej 22-stawki VAT. Jednak trzeba pamiętać, że w jednym przypadku sprzedaż wyrobów bednarskich, takich jak beczki drewniane, może skorzystać z preferencyjnej 7-proc. stawki. Dotyczy to sytuacji, gdy są one wytwarzane w ramach sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, na które wytwórcy posiadają atest krajowej komisji artystycznej i etnograficznej.

Krajową komisję artystyczną i etnograficzną tworzy zarząd fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło. Krajowa komisja artystyczna i etnograficzna działająca poprzez zespoły oceniające weryfikuje wartość artystyczną i etnograficzną wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Od negatywnej decyzji tej komisji istnieje możliwość odwołania się do fundacji Cepelia. Zgłoszenie więc wzorów do atestowania przez krajową komisję artystyczną i etnograficzną fundacji Cepelia jest warunkiem koniecznym do skorzystania z 7-proc. VAT. Odnosi się to między innymi do wyrobów bednarskich określonych poprzez symbol PKWiU w poz. 112 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W pozycji tej podano symbole wyrobów, które korzystają z obniżonej stawki, między innymi PKWiU 20.40.12-50.10 (beczki z drzewa iglastego) oraz PKWiU 20.40.12-50.20 (beczki z drzewa liściastego). Jeśli produkowane beczki drewniane nie będą miały atestu na wyroby rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, to nie korzystają z preferencji i są opodatkowane podstawową 22-proc. stawką VAT.

BOGDAN ŚWIĄDER

Podstawa prawna

■ Art. 41 ust. 1 oraz poz. 112 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).