NOWE PRAWO

Wchodząca w życie z początkiem przyszłego roku nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzi istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązków związanych z przekształceniami spółek. Otóż spółki kapitałowe, które po 1 stycznia 2009 r. będą chciały się przekształcić w inne spółki kapitałowe, unikną obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. Dotychczas możliwość rezygnacji z tego obowiązku istniała tylko w przypadku przekształcenia spółek osobowych oraz cywilnych w inne spółki osobowe.

Według Katarzyny Płowens, konsultanta w departamencie doradztwa podatkowego HLB Frąckowiak i Wspólnicy, zmiana będzie korzystna dla przedsiębiorców. Spółki kapitałowe nie będą zmuszone do sporządzenia bilansu i zakończenia roku podatkowego w związku z przekształceniem. Będą natomiast kontynuować prowadzoną działalność.

- Oznacza to również, że nie wystąpi obowiązek składania zeznania podatkowego za okres do dnia przekształcenia. W takiej sytuacji powinno być złożone jedno zeznanie roczne CIT-8 przez spółkę przekształconą. Należy w nim wykazać przychody i koszty podmiotu zarówno przed, jak i po przekształceniu - twierdzi nasza rozmówczyni.

Ekspert podkreśla, że przekształcenie nie spowoduje także konieczności otwarcia ksiąg w podmiocie powstałym z przekształcenia. Spółka przekształcona w sporządzanym bilansie i rachunku zysków i strat na zakończenie przyjętego przez siebie roku podatkowego uwzględni wyniki osiągnięte przez spółkę przed przekształceniem. Katarzyna Płowens uważa, że przedsiębiorca, nie zamykając ksiąg, uniknie wielu formalności z tym związanych i narazi się na mniejsze ryzyko złej kwalifikacji przychodów i kosztów dla celów podatkowych na moment przekształcenia. Zwolnienie z przedmiotowego obowiązku stanowi bez wątpienia także duże ułatwienie dla księgowych ze względów praktycznych.