PaweŁ MaŁecki

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów z Poznania

Nie

Jeśli wspólność majątkowa między małżonkami trwała przez cały rok, mają oni prawo rozliczyć swoje dochody wspólnie, niezależnie od tego, czy pozostawali w separacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT wspólnego rozliczenia z małżonkiem mogą dokonać podatnicy, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Niewątpliwie orzeczenie separacji nie stanowi rozwiązania małżeństwa. Zatem również obecnie podatniczka pozostaje w związku małżeńskim. Istniała więc możliwość wspólnego rozliczenia. Dotyczy to jednak tylko roku 2006, ponieważ uprawomocnienie się wyroku nastąpiło w 2007 roku i z tą chwilą wprowadzona została rozdzielność majątkowa. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Zatem od stycznia 2007 r. istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Dopiero wspólne rozliczenie za 2007 rok nie będzie możliwe.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).