Projekt zmienia m.in. definicję środka trwałego, wartości niematerialnych, prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów podlegających amortyzacji o mniejszej wartości.

Według nowelizacji, "zalicza się do nich środki i inne wartości o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 180 tys. zł". Obecnie kwota ta wynosi 15 tys. zł.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, "znacząca podwyżka wartości początkowej środka trwałego spowoduje zmniejszenie liczby operacji finansowo-fiskalnych dokonywanych przez podatnika, co wpłynie pozytywnie na klimat inwestycyjny i rozwój przedsiębiorczości".

"Mamy nadzieję, że rząd RP, a przede wszystkim Ministerstwo Finansów, zaakceptuje korzystną dla przedsiębiorców - z inwestycyjnego punktu widzenia - propozycję nowelizacji ustawy o podatku VAT pomimo tego, że jej wejście w życie może nieznacznie obniżyć wpływy do budżetu w pierwszym roku obowiązywania przepisu" - podkreśla KIG.