Opodatkowanie dochodów osób zamieszkałych w Polsce, a osiąganych na terytorium Grecji, określa umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Niestety, jej stosowanie do tej pory było utrudnione. Greckie prawo przewiduje bowiem, że aby umowa ta mogła być zastosowana, polscy rezydenci zarabiający w Grecji muszą przedstawić zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie w Polsce. W związku z tym opracowane zostały dwa formularze: wniosek o zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Grecją a Polską oraz roczny wniosek w sprawie zwrotu podatku dochodowego. Każdy z nich sporządzono zarówno po polsku, jak i po grecku i każdy składa się z dwóch egzemplarzy - przeznaczonego dla polskich i odpowiednio - dla greckich organów podatkowych.

Podatnik będzie musiał pamiętać, by - w razie potrzeby - każdy egzemplarz kopiować dwustronnie w formacie A4, ale na pojedynczym arkuszu, a nie na oddzielnych kartkach.

Interpretacja ministra finansów nr AP18012/414/AR/07/PK-77; Dz.Urz. MF nr 5, poz. 33.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl