Z roku na rok podatnicy coraz chętniej korzystają z odliczeń podatkowych. Pojawienie się nowej ulgi powoduje, że podatnicy składają sami rozliczenie roczne, aby z niej skorzystać. Tak było w przypadku ulgi rodzinnej.
Świadomość podatkowa wśród statystycznego Polaka wzrasta wraz z wprowadzaniem nowych ulg i odliczeń, z których nauczył się on korzystać. Podatnicy chcą nowych ulg podatkowych, które przynoszą realne korzyści gospodarstwom domowym.
Tendencję do coraz bardziej śmiałego korzystania z odliczeń zauważyło też Ministerstwo Finansów, które z roku na rok stara się ograniczać możliwości zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej.
Jednym z korzystniejszych odliczeń była duża ulga budowlana oraz ulga remontowa. Likwidacja tych odliczeń spowodowała, że korzystanie z ulg przez podatników zostało skutecznie ograniczone. Kasacja ulgi odsetkowej spowodowała, że podatnicy kupujący mieszkania na kredyt nie będą już mieli prawa do odliczeń od dochodu zapłaconych odsetek. Oczywiście osoby, które nabyły prawo do tej ulgi, czyli zaciągnęły kredyt do końca 2006 roku, mogą korzystać z odliczeń na zasadzie prawa nabytych.
Pozostałe odliczenia nie powodowały już tak znacznych korzyści dla podatników. Odliczanie darowizn oraz ulga internetowa nie stanowi też zbytniego uszczerbku dla budżetu państwa.
Znaczny wzrost zainteresowania odliczeniami dało się ponownie zauważyć w związku z wprowadzeniem od 2007 roku ulgi rodzinnej. Jej konstrukcja pozwala na uzyskanie znacznych kwot i podreperowanie budżetu domowego. Z uwagi na to, że jest odliczana od podatku, to całkowita jej wysokość jest zwracana podatnikom. Co prawda ograniczona jest ustawowym limitem, ale jest on na tyle duży (w 2007 roku - 1145,08 zł), że opłacalne jest ubieganie się o ulgę. Szczególnie że kwota ta przysługuje na każde dziecko.
Z pewnością w przyszłym roku z ulgi tej skorzysta jeszcze więcej uprawnionych osób, które w tym roku przegapiły lub w wyniku niewiedzy nie skorzystały z tej formy odliczenia. Skorzystają, gdyż limit będzie większy, bo w zeznaniu za 2008 rok będzie można odliczyć 1173,70 zł na każde wychowywane dziecko.
W przypadku ulgi rodzinnej trzeba wspomnieć, że w większości krajów unijnych występuje ona, co oznacza, że nie należy się spodziewać, że zostanie skasowana. Co prawda w innych krajach europejskich przybiera ona różną formę, ale spełnia pośrednio rolę w polityce prorodzinnej danych krajów. Niewykluczone, że w razie gdy Ministerstwo Finansów stwierdzi, że powoduje ona zbyt duże ubytki w budżecie, dokona jej modyfikacji.
Przeprowadzony sondaż potwierdził, że Polacy potrafią i chcą korzystać z przywilejów, które daje im ustawodawca. Mimo nawet ostrych warunków, jakie trzeba spełnić przy nabyciu prawa do niektórych ulg.
Niektóre ulgi są obwarowane spełnieniem pewnych wymogów lub dochowania terminu do wykonania czynności informacyjnych. Tak jest w przypadku ulgi meldunkowej, która przysługuje, gdy o zbyciu mieszkania organ podatkowy zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni od sprzedaży mieszkania (tutaj jednak sam minister w rozporządzeniu przedłużył ten termin do końca kwietnia 2009 r. od mieszkań zbytych w 2008 roku).