■ TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. 1 października mija termin złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Czynność ta jest opodatkowana niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT. Deklaracji tej nie wypełniają podatnicy, którzy są zobowiązani do składania VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.

Więcej www.mf.gov.pl

■ POTWIERDZENIE DOSTAWY. Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów konieczne jest potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta. Zdaniem WSA nie musi to być jednak dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju. Przepisy stanowią, że może to być również kopia faktury czy specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. Jednak zdaniem sądu dostawę można również udowodnić na podstawie innych dokumentów, które wskazują, że taka dostawa miała miejsce, a więc np. korespondencja handlowa z nabywcą oraz jego zamówienie.

Sygn. akt III SA/Wa 1210/07

■ BEZ ODLICZENIA VAT. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że nie można odliczyć podatku od towarów i usług w przypadku poniesienia wydatków związanych ze zbyciem akcji udziałowca. Spółka podpisała umowę z firmą doradczą, zgodnie z którą firma ta zobowiązała się do znalezienia inwestora na zakup akcji udziałowca spółki. Skarżąca poniosła więc wydatki związane ze zbyciem akcji między udziałowcami. Sąd nie podzielił jednak stanowiska spółki i uznał, że w opisanej sytuacji nie ma możliwości odliczenia VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 612/07

■ TERMINY EGZAMINÓW. 29 i 30 października odbędą się egzaminy ustne dla kandydatów na doradców podatkowych - poinformowała prof. Jolanta Iwin-Garzyńska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego.

■ PROPOZYCJE ZHARMONIZOWANIA CIT. Jak wskazują wyniki badania firmy doradczej KPMG, osoby odpowiedzialne za podatki największych firm europejskich popierają propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zharmonizowanego systemu CIT. Za wprowadzeniem ujednoliconego wzoru obliczania podatku optuje 90 proc. spośród ankietowanych polskich specjalistów. Polacy jednak są przeciwni wprowadzeniu jednej stawki CIT dla wszystkich krajów członkowskich.

■ ZWOLNIENIA PODATKOWE DYWIDEND. W konsekwencji wydania przez ETS wyroku w sprawie Denkavit (C-170/05) władze francuskie sprecyzowały w 2007 roku zakres zastosowania zwolnienia dywidend z podatku źródłowego. Nowe zasady dotyczą wypłat na rzecz spółek, które mają siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej www.taxnews.p