Przepraszam Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych za błąd w skrócie nazwy Izby, który wkradł się do publikacji pt. „Za mało osób podnosi swoje kwalifikacje” (GP z 18 września nr 181/2007). W tabeli użyłem skrótu KIBR (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów), a powinno być KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych).

Łukasz Zalewski