■  TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJE. Deklaracje podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-8, VAT-12 powinny być złożone przez podatników najpóźniej dziś.

Więcej www.mf.gov.pl

■  SZKOLENIE DLA PODATNIKÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie zaprasza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej na praktyczne warsztaty z zakresu zakładania własnej firmy, które odbędą się 26 września w godz. 8.30 - 14.00. W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z podstawowymi zasadami opodatkowania, a także prowadzeniem kas rejestrujących.

Więcej www.is.bialystok.pl

■  EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO. 27 września odbędzie się ustny egzamin na doradcę podatkowego - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska.

■  PODATKOWA DEBATA. PKPP Lewiatan wspólnie z firmą PricewaterhouseCoopers rozpoczynają akcję Podatki w Twojej firmie - pomóż zlikwidować bariery. Jak podkreślono, konstruktywna debata publiczna ma szansę przyczynić się do tego, że polski system fiskalny stanie się bardziej przyjazny dla przedsiębiorców. Do tego jednak niezbędne są opinie odnośnie do obecnego systemu podatkowego oraz postulaty zmian w podatkach, które poprawiłyby sytuację podatników, a zwłaszcza przedsiębiorców. Organizatorzy zwracają się z prośbą o wypełnienie do 5 października ankiety na temat podatków.

Więcej www.pkpplewiatan.pl

■  UCHWAŁA DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła uchwałę w sprawie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na 2007 rok. Wydatki biura sięgną ponad 1,5 mln zł.

Więcej www.kidp.pl

■  ZGODA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie obowiązywania w Irlandii systemów BES i SCS, które wprowadzają udogodnienia podatkowe dla podmiotów inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa. Udogodnienia te mają ułatwić zakładanie tego rodzaju przedsiębiorstw, które w Irlandii zatrudniają ponad 800 tys. osób.

Więcej www.taxnews.pl

■  NA RAZIE BEZ OBNIŻKI CIT. Reforma CIT na Tajwanie może zostać zrealizowana dopiero w 2009 roku. Według rządu Tajwanu obniżenie stawki tego podatku może nastąpić dopiero po zakończeniu realizacji programu Statute for Upgrading Industries. CIT ma być obniżony z 25 do 16,5 proc.

Więcej www.taxnews.pl