■ TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI. Do 25 września zależy złożyć deklaracje w podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-8, VAT-12.

Więcej www.mf.gov.pl

■ ROZLICZENIA PODATKOWE KONKUBENTÓW. Kawaler mieszkający z konkubiną, który wychowuje dzieci, może rozliczać się w podatku dochodowym na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci - zdecydował Wsa w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 1133/07

■ SZKOLENIA DLA PODATNIKÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie w porozumieniu z burmistrzem miasta i gminy Działoszyce zapraszają na bezpłatne szkolenie przedsiębiorców oraz osoby, które dopiero mają zamiar uruchomić działalność. Spotkanie odbędzie się dziś o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5. Tematem szkolenia będzie wyjaśnienie przepisów związanych z rejestracją działalności, PIT oraz VAT. Spotkanie poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Pińczowie.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

■ TERMINY EGZAMINÓW. 29 i 30 października odbędą się egzaminy ustne dla kandydatów na doradców podatkowych - poinformowała prof. Jolanta Iwin-Garzyńska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego.

■ WYŻSZE PROGI DLA DOSTAWCÓW. Na mocy uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych, która zmieniła uchwałę w sprawie powoływania oraz regulaminu działania Komisji Ofert KRDP, podwyższone zostały kwoty wydatków, po przekroczeniu których Komisja Ofert dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja dokonuje wyboru oferty w zakresie jednorazowych wydatków KRDP w kwocie 50 tys. zł (było 30 tys. zł) lub gdy oferta dla jednego dostawcy w ciągu roku przekracza 90 tys. zł (było 50 tys. zł).

Więcej: www.kidp.pl

■ ZGODA KOMISJI NA SYSTEMY BES I SCS. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie obowiązywania w Irlandii systemów BES i SCS, które wprowadzają udogodnienia podatkowe dla podmiotów inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa. Udogodnienia te mają ułatwić zakładanie tego rodzaju przedsiębiorstw, które w Irlandii zatrudniają ponad 800 tys. osób.

Więcej www.taxnews.pl

■ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W NIEMCZECH. Rząd Niemiec pracuje nad projektem ustawy, która wprowadziłaby dodatkowy obowiązek informacyjny dla podmiotów dokonujących międzynarodowego planowania podatkowego. Dotyczyłby on struktur, których użycie zarekomendowano po 31 grudnia 2007 r. Zgodnie z propozycjami na podmioty dokonujące planowania podatkowego poprzez wykorzystywanie określonych struktur zostałby nałożony obowiązek poinformowania o tym fakcie władz podatkowych.

Więcej www.taxnews.pl