ORZECZENIE

Sprawa dotyczyła udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik pytał, w jakim terminie jest zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Zdaniem podatnika, jeżeli przerwał działalność gospodarczą na dłużej niż jeden rok podatkowy, to zgodnie z art. 14 ustawy o VAT z 1993 roku i art. 113 ustawy o VAT z 2004 roku, powinien być traktowany jako podmiot rozpoczynający działalność, ponieważ jego statusu nie można zdefiniować na podstawie poprzedniego roku podatkowego. W związku z tym w latach 2003- 2005, kiedy nie prowadził działalności, miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Organy podatkowe nie podzieliły stanowiska podatnika. Stwierdziły, że przepisy nie różnicują podatników na prowadzących działalność gospodarczą nieprzerwanie i na tych, którzy jej zaprzestają, a następnie dokonują jej wznowienia. Skoro podatnik był zobowiązany ewidencjonować obrót za pomocą kasy rejestrującej, to po wznowieniu działalności ciąży na nim ten obowiązek od momentu dokonania pierwszej czynności.

WSA w Olsztynie uznał, że nie można przyjąć, że skarżący w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przestał być podatnikiem VAT. Przepisy ustawy o VAT z 1993 roku wiązały powstanie obowiązku w VAT z rozpoczęciem wykonywania czynności będących przedmiotem opodatkowania, dlatego fakt rozpoczęcia, likwidacji czy wznowienia działalności nie mógł mieć znaczenia dla bycia podatnikiem VAT i obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

Sygn. akt I SA/Ol 207/07

JUSTYNA GIEGLIS

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte