Niektórzy inwestorzy umarzają jednostki np. funduszu akcyjnego w jednym towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Następnie zaś kupują za uzyskane pieniądze jednostki uczestnictwa w uważanych za bezpieczniejsze funduszach stabilnego wzrostu prowadzonych przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jeżeli ze sprzedaży jednostki np. funduszu akcyjnego inwestor uzyska dochód, to zostanie on opodatkowany 19-proc. stawką. W przypadku zbycia jednostek funduszy inwestycyjnych inwestor nie musi się rozliczać samodzielnie. Podatek pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego fundusz inwestycyjny.

- Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują możliwość opłacania tytułów uczestnictwa papierami wartościowymi, w tym akcjami - powiedział GP Sylwester Grochowina, partner Spółki Doradztwa Podatkowego KPMG Tax.

Jak podkreślił, zdaniem organów podatkowych, wyrażonych w niektórych interpretacjach, tego typu transakcja jest neutralna podatkowo z punktu widzenia przepisów ustawy o PIT. Chodzi w tym przypadku o inwestorów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

- Jest to zatem alternatywa do bezpodatkowej zamiany inwestycji w akcje na inwestycje w fundusze inwestycyjne, podobna do rozwiązania z funduszami parasolowymi - stwierdził Sylwester Grochowina.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl