Podatnikowi z rozliczenia PIT-37 wyszła nadpłata podatku za 2008 rok. Jednocześnie ma do zapłaty 100 zł podatku, wynikającego z PIT-38, bo zarobił na sprzedaży akcji. Podatnik nie wie, czy może nadpłatą z jednej deklaracji pokryć podatek wynikający z innej.

Taka możliwość istnieje. Zdaniem Hanny Filipczyk, menedżera w Accreo Taxand, zgodnie z art. 73 par. 2 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym.

- Jeżeli podatnik wykaże nadpłatę w PIT-37, powstanie ona w dniu, w którym złoży to zeznanie. Z tym samym dniem nadpłata ta może zostać wykorzystana do pokrycia podatku zadeklarowanego, np. w zeznaniu PIT-38 - stwierdza Hanna Filipczyk.

Dodaje, że jest tak niezależnie od tego, że zgodnie z art. 77 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, gdyby nadpłata ta nie została zaliczona na poczet zobowiązania z innego tytułu, podlegałaby zwrotowi, ale dopiero w terminie trzech miesięcy. W tym sensie jej potrącenie jest rozwiązaniem bardziej korzystnym finansowo od zwrotu.

Nasza rozmówczyni z Accreo Taxand podkreśla też, że w orzeczeniach sądów administracyjnych można spotkać się z poglądem, że przez dzień złożenia deklaracji należy rozumieć nie dzień jej nadania w urzędzie pocztowym, a dzień jej rzeczywistego otrzymania przez organ podatkowy (np. wyrok WSA w Gdańsku z 18 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 31/08). Choć taka interpretacja przepisów jest kontrowersyjna, należy mieć ją na względzie, przesyłając zeznanie pocztą - należy uczynić to ze stosownym wyprzedzeniem, by dotarło do urzędu do 30 kwietnia.

Zgodnie z art. 76 par. 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet m.in. bieżących zobowiązań podatkowych.

Formalnie więc podatnik nie musi składać w tym zakresie żadnego wniosku (o ile zobowiązanie, na poczet którego ma zostać zaliczona nadpłata, już istnieje). Warto jednak przedstawić krótkie wyjaśnienia, wskazujące na przyczynę wpłaty podatku w kwocie niższej niż wykazana w zeznaniu PIT-38.

- W ten sposób podatnik może uprzedzić wątpliwości urzędu. W praktyce najlepiej złożyć jednocześnie: oba zeznania i wyjaśnienie - podpowiada Hanna Filipczyk.

36 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT