Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) jest przewidziane dla umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Rzecznik praw obywatelskich (RPO) w piśmie do ministra finansów zauważa, że zwolnieniu podlegają jedynie rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego, tj. nieruchomości (grunty, budynki lub części tych budynków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności i ruchomości). Zwolnieniem nie można objąć umów sprzedaży praw majątkowych, w tym m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Rzecznik zwraca uwagę na zróżnicowanie sytuacji podatników w przypadku sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym rzeczy i praw majątkowych. Z technicznego (nieprawnego) punktu widzenia umowa sprzedaży dotyczy tego samego, tj. mieszkania. Jednak z uwagi na prawo cywilne nabywca lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność nie płaci PCC, a nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu płaci.

Rzecznik poprosił więc ministra finansów o potwierdzenie, czy zwolnienie dotyczy jedynie sprzedaży rzeczy i nie obejmuje praw majątkowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej RPO zapytał, jaki jest powód zróżnicowania sytuacji podatników przez ustawodawcę.

Więcej: www.rpo.gov.pl