Rozmawiamy z MARKIEM KOLIBSKIM, doradcą podatkowym w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy - Zdaniem Ministerstwa Finansów obniżoną, 75-proc. stawkę odsetek od zaległości podatkowych można naliczać tylko od 1 stycznia 2009 r. To interpretacja ograniczająca prawa podatnika. Sprawą powinien zająć się sąd administracyjny.
ROZMOWA
● Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi podatnicy mogą zastosować obniżoną, 75-proc. stawkę odsetek od zaległości podatkowych. Czy każdy podatnik ma prawo do niższych odsetek?
- Nie każdy. Prawo do obniżonych odsetek będzie przysługiwało, jeżeli podatnik dobrowolnie złoży korektę deklaracji oraz zapłaci zaległy podatek. Jeśli ktoś złoży korektę po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub po otrzymaniu protokołu kontroli podatkowej, nie będzie miał prawa do obniżonych odsetek. Mimo tych warunków formalnych taka zmiana przepisów jest korzystna dla podatników oraz stanowi dla nich zachętę do dobrowolnego ujawniania zaległości podatkowych.
● Czy nowe przepisy wzbudzają wątpliwości interpretacyjne?
- Tu pojawia się istotny problem w aspekcie celu regulacji, jakim była zachęta do dobrowolnej zapłaty zaległych odsetek. Pytanie, czy obniżone odsetki od zaległości mają zastosowanie do zaległości powstałych przed dniem wejścia w życie nowych zasad, np. z 2004 roku, czy też mają zastosowanie wyłącznie do zaległości powstałych w 2009 roku i w latach następnych?
● A jeśli przyjmiemy, że prawo do obniżonych odsetek dotyczy także starych spraw?
- Jeśli nawet przyjmiemy, że obniżone odsetki mogą mieć zastosowanie do starych zaległości, to powstaje kolejne pytanie: czy obniżone odsetki mogą być liczone za cały okres istnienia zaległości, czy też tylko za okres od stycznia 2009 r.
● W tej sprawie Ministerstwo Finansów 12 lutego 2009 r. wydało ogólną interpretację przepisów prawa podatkowego. Co z niej wynika?
- Zdaniem ministra finansów obniżone odsetki mogą mieć zastosowanie także do zaległości powstałych do końca 2008 roku.
● Czy to oznacza, że obniżone można stosować do całego okres istnienia zaległości?
- Niestety nie. Zdaniem MF, jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości podatkowej powstałej przed 1 stycznia 2009 r., to od 1 stycznia 2009 r. odsetki za zwłokę powinny być naliczane według obniżonej stawki odsetek za zwłokę, zaś do 31 grudnia 2008 r. według podstawowej stawki odsetek.
● Co mogą zrobić podatnicy, którzy nie zgadzają się z interpretacją ministra?
- Interpretacja ogólna nie nakazuje podatnikom stosowania się do niej. Dlatego też można wykorzystać inne bezpieczne metody pozwalające na zastosowanie obniżonych odsetek do starych zaległości podatkowych. Każdy podatnik może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, a gdyby ona była negatywna, może zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Druga możliwość to zapłata odsetek w pełnej wysokości, a następnie zwrócenie się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W każdym z tych przypadków sprawę ostatecznie rozstrzygnie sąd, gdyż można się spodziewać, że stanowisko organów podatkowych będzie takie jak w ogólnej interpretacji MF z 12 lutego 2009 r.