PORADA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza wybrać uproszczony sposób zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Ma jednak wątpliwości, czy podstawą do ich ustalenia jest podatek należny czy podatek do zapłaty.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych miesięczna uproszczona zaliczka powinna wynosić 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania CIT-8 złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy albo ewentualnie złożonego jeszcze jeden rok wcześniej.

- Problem polega na tym, że nie jest do końca jasne, czy chodzi tu o podatek należny, czy też o podatek należny po odliczeniach, czyli faktycznie do zapłaty - wyjaśnia Piotr Baraniak, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej Ożóg i Wspólnicy.

Ustawodawca nie wskazał na potrzeby CIT definicji podatku należnego. Ordynacja podatkowa posługuje się pojęciem podatek do zapłaty. Zdaniem eksperta oznacza to, że nie należy utożsamiać obu tych terminów.

- Skoro w przepisie mowa jest o podatku należnym wykazanym w zeznaniu rocznym, to po prostu trzeba kierować się treścią druku CIT-8 - mówi Piotr Baraniak.

W zeznaniu tym, w odrębnych pozycjach wykazuje się podatek należny i podatek należny po odliczeniach. Tak więc podstawą do kalkulacji uproszczonych zaliczek dla osób prawnych jest podatek przed dokonaniem odliczeń.

Tak samo ustalają uproszczone zaliczki osoby fizyczne, a przepisy w tym zakresie nie pozostawiają tu najmniejszych wątpliwości.

- Nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby różnicować sytuację osób fizycznych i prawnych - mówi ekspert.

Dodaje, że przy innej interpretacji na podatnika może czyhać pewna pułapka. Jeżeli zdarzyłoby się, że podatnik wskutek odliczeń zredukował podatek do zera, to wówczas nie przysługiwałyby mu uproszczone zaliczki, chyba że wykazał podatek należny w zeznaniu CIT-8 złożonym jeszcze jeden rok wcześniej.

19 proc. wynosi stawka podatku dochodowego od osób prawnych