Podatnik chce kupić w USA na aukcji internetowej towary handlowe. Nie wie jednak, jak wprowadzić je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

- Czy do zaksięgowania takiej transakcji wystarczy deklaracja celna w obrocie pocztowym CN 22? Jest tam określona wartość i ilość? Faktura z USA różni się od naszej. W USA nie obowiązuje system VAT - pytał nas czytelnik w liście do redakcji.

Zdaniem Danuty Mochol-Gumowskiej, doradcy podatkowego w DEMG Kancelaria Doradztwa Podatkowego, zakup przez polskiego przedsiębiorcę towarów na aukcji w USA będzie importem towarów w rozumieniu ustaw podatkowych.

- Zapisów w księdze podatkowej należy dokonać na podstawie faktury sprzedawcy i dokumentu celnego. Przesyłki pocztowe przeznaczone dla przedsiębiorców przedstawiane są organom celnym wraz z deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23 i dokumentami handlowymi (faktura, specyfikacja), jeśli ich wartość nie przekracza 1 tys. euro. Powyżej tej kwoty konieczne jest zgłoszenie przesyłki do odprawy celnej na podstawie dokumentu SAD (przedsiębiorca wypełnia karty 6,7 i 8) - podkreśliła Danuta Mochol-Gumowska.

Dodała, że wartość zakupionych na aukcji towarów zwiększa się o koszty przesyłki i zapłacone cło, ewentualnie akcyzę. Importer towarów płaci także VAT należny od importu, który może odliczyć jako VAT naliczony (jeśli jest podatnikiem VAT) lub zaliczyć w koszty.

Również Andrzej Pośniak, prawnik z Kancelarii CMS Cameron McKenna, wyjaśnił w rozmowie z nami, że dokonując zakupów na odległość, np. przez internet w Stanach Zjednoczonych, należy liczyć się z dodatkowymi obowiązkami w zakresie VAT i ceł. Chociaż najczęściej zgłoszenia celnego dokona firma kurierska dostarczająca nam towar, obowiązek zapłaty podatków będzie spoczywał na nabywcy towaru.

- Należne w Polsce VAT i cło naliczane będą w takim przypadku od wartości towaru powiększonej o koszty transportu. Osoby nabywające w USA towary handlowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinny odnotować to zdarzenie w kolumnie 10 księgi „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Podstawą dokonania tego wpisu może być dowód księgowy w postaci deklaracji celnej CN 22 (albo CN 23 - w przypadku towarów handlowych o większej wartości). Dokument ten zawiera takie dane, jak: ilość, waga oraz wartość nabytych towarów - radził Andrzej Pośniak.

Ważne!

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury VAT, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące lub inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl