Nieznajomość prawa szkodzi. Szczególnie zaś dolegliwa - w sensie finansowym - może okazać się nieznajomość obowiązków podatkowych. Właściciele mieszkań tworzący wspólnotę powinni być świadomi tego, że jeżeli mają lokale, garaże itp., to muszą za nie płacić podatek od nieruchomości. Nie wyręczy ich w tym przecież wspólnota mieszkaniowa.
Właściciele nie mogą mylić wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielnią mieszkaniową, gdyż są to z prawnego punktu widzenia różne instytucje. Kupując więc mieszkanie, warto jednocześnie zasięgnąć dokładnych informacji, w tym również w urzędzie miasta lub gminy, o przyszłych obowiązkach i terminach, w jakich należy je wykonać. Dzięki temu można potem uniknąć przykrych niespodzianek.