Sprzedając mieszkanie lub dom, można skorzystać z ulgi meldunkowej. Wystarczy, że podatnik w zbywanej nieruchomości będzie zameldowany przez co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały. Co ważne, okresu zameldowania nie trzeba liczyć bezpośrednio wstecz od dnia przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Każdy okres zameldowania będzie uprawniał do skorzystania z ulgi meldunkowej. Takie wyjaśnienie otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów.

Taka interpretacja oznacza, że praktycznie każdy z tego zwolnienia będzie mógł skorzystać. Dlaczego? Każdy kiedyś był gdzieś zameldowany. Wystarczy, że ten okres zameldowania - ale uwaga na pobyt stały - trwał przynajmniej 12 miesięcy, a podatnik stał się właścicielem sprzedawanej nieruchomości po 1 stycznia 2007 r. Ulga meldunkowa przysługuje bowiem tylko w przypadku sprzedaży mieszkań lub domów nabytych po tej dacie.

Jest jeszcze jeden warunek, który trzeba spełnić, aby z ulgi skorzystać. Trzeba złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do tego zwolnienia w terminie 14 dni od momentu sprzedaży.

Do naszej redakcji docierają sygnały, że urzędy skarbowe nie chcą przyjmować od podatników oświadczeń dotyczących ulgi meldunkowej, jeśli przed sprzedażą podatnik wymeldował się z nieruchomości. To działanie nieprawidłowe. Po pierwsze, osoba kupująca mieszkanie lub dom często sfinalizowanie transakcji uzależnia od przedstawienia zaświadczenia o wymeldowaniu. Trudno się temu dziwić. Nikt nie kupi nieruchomości z lokatorami. Po drugie, ani ustawa o PIT, ani interpretacje MF nie zawierają sformułowania, które nakazywałoby, aby w momencie zbywania nieruchomości podatnik był w niej zameldowany. Resort finansów powinien więc zdyscyplinować niewłaściwie postępujących urzędników, aby zaczęli działać zgodnie z prawem.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO ULGI

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi:

• zameldować się na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały

• być właścicielem mieszkania lub budynku

• w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia