Podatnicy rozliczający podatek dochodowy za 2007 rok mogą korzystać z nielicznych już ulg i odliczeń. Do najbardziej popularnych zalicza się ulgę internetową i rehabilitacyjną. Obie odliczane są od dochodu.

Podatnicy ponoszący wydatki z tytułu użytkowania internetu w miejscu zamieszkania mogą odliczyć maksymalnie 760 zł. Wydatki te muszą być udokumentowane fakturą. Osoby niepełnosprawne oraz mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (których dochód w 2007 roku nie przekroczył 9120 zł) mogą uwzględnić w zeznaniu podatkowym ulgę na cele rehabilitacyjne. Korzystający z odliczenia mogą pomniejszyć dochód m.in. o wydatki na leki, dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne oraz zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Podatnicy wspierający organizacje realizujące cele pożytku publicznego mogą nadal korzystać z ulgi z tytułu przekazywania darowizn. W zeznaniu za 2007 rok odliczyć można zarówno darowizny przekazane organizacjom krajowym, jak i położonym w innych państwach Unii Europejskiej. W ramach ulgi na darowizny nadal można odpisywać wpłaty na cele kultu religijnego. Nowością jest możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa. Łączna kwota odliczeń od dochodu z tytułu dokonanych darowizn nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Przedsiębiorcy mogą natomiast skorzystać z odliczenia 50 proc. wydatków związanych z nabyciem nowych technologii.

Hitem tegorocznych rozliczeń jest nowa ulga prorodzinna odliczana od podatku. W rozliczeniu za 2007 rok limit odliczenia wynosi 1145,08 zł na każde własne lub przysposobione dziecko. Kwota ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców i może być odliczona od podatku jednego z nich lub obojga (w dowolnych proporcjach). Rodzice rozwiedzeni lub pozostający w sądownie orzeczonej separacji korzystają z ulgi proporcjonalnie do czasu faktycznego zamieszkiwania z dzieckiem.

Wszystkie odliczenia zarówno od dochodu, jak i od podatku uwzględnia się w załączniku PIT/O składanym wraz z zeznaniem rocznym.

Ważne!

Od dochodu można odliczyć m.in. ulgę na cele rehabilitacyjne, ulgę internetową oraz darowizny, w tym na cele pożytku publicznego