W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok wprowadzono inne zasady przesyłania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Teraz przekazania wpłaty dla organizacji, którą wybierze podatnik, dokonuje urząd skarbowy. Podatnik musi jedynie wpisać w wypełnianym zeznaniu nazwę organizacji i jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powinności urzędu

Podatnicy nie muszą już zatem wypełniać przelewów ani stać w kolejkach w banku lub na poczcie, aby wpłacić pieniądze potrzebującym. Tych czynności dokona urząd skarbowy. Ma on trzy miesiące, licząc od ostatniego dnia, przypadającego na złożenie PIT - za 2007 rok jest to środa 30 kwietnia 2008 r. - na przesłanie pieniędzy na konto organizacji wskazanej przez podatnika.

Obowiązki podatnika

Podatnik, który chce wesprzeć organizację pożytku publicznego, musi w zeznaniu rocznym wpisać jej nazwę, numer KRS oraz kwotę, jaka ma być przekazana (nie wyższą niż 1 proc. podatku należnego). Zasadą jest, że podatnik może w rocznym PIT wskazać tylko jedną organizację.

Wskazanie celu

Podatnik ma prawo w rocznym zeznaniu podatkowym podać informację o konkretnym celu, na jaki chce skierować swoją wpłatę przekazaną na konto wybranej organizacji - np. na leczenie określonej osoby (z podaniem jej imienia i nazwiska).

Tę wolę podatnik wpisuje w rubryce: Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego. Te dodatkowe informacje o wskazanych przez podatników celach wpłat zostaną przesłane organizacjom pożytku publicznego przez urzędy skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Ważne!

Podatnik może wybrać organizację pożytku publicznego wymienioną w obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej (Monitor Polski z 20 marca 2008 r. nr 23, poz. 233)